Avís legal

Propietat intel·lectual

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic a Espanya LSSICE, l’associació Medusa Empordà, amb NIF G55347454, domicili al carrer Caserna, núm. 5 17600 Figues, telèfon 673563757 i correu electrònic info@medusa.cat informa que és titular del lloc web www.medusa.cat.

Tots els continguts del web són propietat de Medusa Empordà, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents. Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. La reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització sense autorització per part de Medusa Empordà es considerarà un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Medusa Empordà es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir qualsevol tipus d’informació del web, sense obligació de previ avís o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes obligacions.

Accés de les persones usuàries

Les persones que accedeixen al lloc web ho fan en condició d’usuàries. Si la persona usuària se subscriu a qualsevol servei o cedeix les seves dades personals al lloc web, ho farà acceptant la política de privacitat corresponents.

Medusa Empordà no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

La relació entre Medusa Empordà i les persones usuàries es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà al partit judicial de Figueres.