Curs "Introduïm la perspectiva feminista a la nostra entitat"

Descripció del curs

El curs “Introduïm la perspectiva feminista a la nostra entitat” consisteix, en cinc sessions formatives per incorporar la perspectiva feminista i l’ètica de la cura en les organitzacions i entitats. Cada sessió oferirà eines i estratègies pràctiques per fomentar dinàmiques de treball respectuoses amb el grup, abordar les violències i desigualtats que es posen de manifest en el treball col·lectiu i introduir l’ètica de la cura en el dia a dia de les entitats i organitzacions.

 
Participants

El curs està destinat a persones que formin part de col·lectius, associacions, organitzacions i altres entitats del teixit social, cultural i polític de Castelló d’Empúries i de l’Alt Empordà. Es podran inscriure al curs un màxim de dues persones per a cada entitat. En cas que hi hagi places disponibles, es podran apuntar més de dues persones.

La inscripció al curs és gratuïta. Es fa a través del formulari adjunt en aquesta pàgina fins a l’1 de febrer del 2022.

 
Sessions i calendari del curs
  • Dijous, 10 de febrer del 2022: De què parlem quan parlem de perspectiva feminista? Repensant l’organització i valors dominants en les entitats i organitzacions. Què volem dir quan parlem de perspectiva feminista? Quina ha de ser l’actitud feminista i com la podem cultivar a les nostres entitats? Quins són els valors dominants de les nostres entitats? Presentarem un marc teòric que ens permeti llegir i entendre el sistema patriarcal i veurem com els valors androcèntrics,hegemònics i productivistes impregnen les organitzacions.
  • Dijous, 17 de febrer del 2022: Desigualtats,  violències  i  privilegis  dins  del  grup.  Les  desigualtats  estructurals estan  presents  al  món  i  també  a  les  organitzacions.  Per  poder-les  treballar  primer  s’han  de  poder identificar,  tenint  en  compte  la  interseccionalitat  de  l’opressió  i  les  dinàmiques  de  poder  i privilegis.  Abordarem  les  violències  masclistes  des  d’una  perspectiva  política  i  estructural, apuntant  eines  clau  per  a  les  entitats  i  grups  que  treballen  col·lectivament.
  • Dijous, 3 de març del 2022: Les  cures.  Atenent  la  vulnerabilitat.  Com  estan  les  persones  dins  el  grup?  Com  se senten?  Com  ens  relacionem  entre  nosaltres?  Com  ens  sentim  en  relació  amb  la  participació  a  la nostra  entitat  o  organització?  Les  cures  conviden  a  posar  el  focus  en  les  persones  i  en  el  seu benestar.  Presentarem  idees  pràctiques  per  introduir  l’ètica  de  la  cura  en  la  quotidianitat  de  les entitats  i  grups.
  • Dijous, 17 de març del 2022: L’Abordatge  dels  conflictes.  Repte  i  oportunitat.  Els  conflictes són  inherents  a  les  relacions  humanes,  però  sovint  no  sabem  com  gestionar-los en  el  si  de  les  entitats.  Parlarem  dels  conflictes  habituals  dels  grups  relacionats amb  la  diversitat  en  relació  amb  la  visió  del  projecte  o  de  les  tensions relacionades  amb  l’organització  interna,  els  lideratges  i  les  dinàmiques  de poder.  Aprendrem  alguns  elements  clau  per  abordar-los  i  fer-los  útils  pel creixement  del  grup.
  • Dijous, 31 de març del 2022: Reflexions  i  aprenentatges  col·lectius.  El  coneixement col·lectiu  i  compartit  és  imprescindible  per  transformar  els  nostres  espais. Posarem  en  comú  les  principals  dificultats,  reptes  i  resistències  de  les  entitats  i compartirem  experiències  que  facilitin  la  integració  de  l’aprenentatge.
 
Horari i espai de les sessions

Aquesta activitat és possible gràcies a l’adjudicació de l’ajut de la campanya “Diners al carrer” de la CUP de Castelló d’Empúries de l’any 2021.

LZdxE0Lm_400x400