Curs "Introduïm la perspectiva feminista a la nostra entitat"

Descripció del curs

El curs “Introduïm la perspectiva feminista a la nostra entitat” consisteix, per una banda, en sis sessions formatives per incorporar la perspectiva feminista i de les cures en les organitzacions i entitats. Cada sessió oferirà eines i estratègies pràctiques per fomentar dinàmiques de treball respectuoses amb el grup, abordar les violències i desigualtats que es posen de manifest en el treball col·lectiu i introduir l’ètica de la cura en el dia a dia de les entitats i organitzacions. 

Per altra banda, l’activitat compta amb una borsa d’hores d’assessorament per a cada entitat i organització participant, amb l’objectiu d’acompanyar-les en els processos interns d’autoconeixement, avaluació i  transformació.

Participants

El curs està destinat a persones que formin part de col·lectius, associacions, organitzacions i altres entitats del teixit social, cultural i polític de l’Alt Empordà. Es podran inscriure al curs un màxim de dues persones per a cada entitat.

La inscripció al curs és gratuïta. Es fa a través del formulari adjunt en aquesta pàgina fins a l’1 de novembre del 2020.

Sessions i calendari del curs
  • Dijous, 5 de novembre del 2020: De què parlem quan parlem de perspectiva feminista?
  • Dijous, 12 de novembre del 2020: Organització i valors dominants en les entitats i organitzacions.
  • Dijous, 19 de novembre del 2020: Desigualtats, violències i privilegis dins del grup.
  • Dijous, 26 de novembre del 2020: El repte de prendre cura de nosaltres.
  • Dijous, 3 de desembre del 2020: Conflictes, comunicació i llenguatge.
  • Dijous, 10 de desembre del 2020: Reflexions i aprenentatges col·lectius.
Horari i espai de les sessions

De les 18.30 a les 20 hores a la sala d’actes del Casal Cívic de Figueres (C/ Joan Subias i Galté, s/n). Espai accessible.