Curs “Feminismes per empoderar-nos!” a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà

“Feminismes per empoderar-nos!” és un curs que introdueix els principals temes de la teoria feminista i les diferents perspectives de pensament que existeixen dins el feminisme. A través d’un recorregut pels moviments feministes més destacats i pels debats que plantegen, treballem conceptes entorn de les identitats de gènere, les orientacions sexoafectives, els rols de gènere i el patriarcat. En les diferents sessions, reflexionarem al voltant d’aquests temes donant espai per compartir experiències de la nostra vida quotidiana. “Feminismes per empoderar-nos!” ofereix a les participants eines teòriques des d’una perspectiva crítica i diversa per fomentar la reflexió i l’empoderament en el seu dia a dia. També compta amb un dossier de lectures i material específic per treballar els aspectes que s’expossen durant les sessions.

Objectius

  • Conèixer els debats més rellevants del feminisme i la història dels moviments feministes.
  • Visibilitzar la diversitat a l’interior de la teoria feminista i identificar les diferents perspectives que proposen.
  • Reflexionar entorn dels temes principals que plantegen els feminismes i del seu impacte en les nostres vides quotidianes en un espai confiança.
  • Oferir eines per a l’empoderament individual i col·lectiu.

Continguts

  • Sessió 1: Feminismes en plural.
  • Sessió 2: El gènere i més enllà.
  • Sessió 3: El patriarcat i l’heterosexualitat obligatòria.
  • Sessió 4: Allò que és personal és polític.