La violència masclista no s’atura davant del COVID-19 #SomEssencials

Davant la crisi sanitària del coronavirus, les entitats feministes que proveïm serveis
per avançar cap a l’equitat de gènere i lluitar contra la violència masclista, adreçats a
les dones, a la ciutadania i per a les administracions públiques ─entitats que formem
part del tercer sector i de l’Economia Social i Solidària (ESS), sempre oblidades─ hem
demostrat una capacitat important de reacció i d’adaptació per tal de continuar
oferint els nostres serveis amb la màxima garantia de drets.


Per fer-ho, hem estat les primeres en adaptar-nos al treball a distància i vèncer les
dificultats que hi hem trobat. Aquesta adaptació ha suposat invertir en recursos, en
assessoraments, en temps per pensar i iniciar estratègies, en treball
col·laboratiu a través de les xarxes socials. La generositat de les persones que
treballem a les entitats ha permès posar a disposició dels projectes no només la
nostra dedicació sinó també els nostres recursos personals (portàtils, telèfons,
consums…). Aquesta contingència no ha estat fàcil, cal posar-la en valor, i cal que
sigui reconeguda i compensada des de les administracions públiques.


En paral·lel, aquesta crisi està tenint un impacte econòmic a hores d’ara difícil de
calibrar pel mateix Govern. Sabem que serà devastadora per les entitats feministes
i les entitats de l’ESS, entitats petites, precàries, sense coixí, que depenem en bona
mesura de les subvencions i contractacions públiques. Ens alarma la possibilitat de
veure paralitzats quasi la totalitat de projectes en curs i veiem perillar la majoria de
projectes que tenim previstos.