Política de privacitat

En compliment de RGPD 2016/679 de 26 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a a LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, t’informem que les dades personals proporcionades a través del lloc web www.medusa.cat (d’ara endavant el lloc web), seran tractades de la següent manera:

Recollida de dades personals al web

La visita al lloc web atorga a la persona visitant la condició d’usuària i no implica necessàriament la facilitació de les teves dades personals. En aquest sentit, recollim les dades en els següents supòsits:

  • Atendre a les consultes i que realitzis a través del contacte amb els correus vinculats al lloc web per donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggerències.
  • Gestionar les inscripcions als cursos, activitats i altres esdeveniments que organitza Medusa Empordà, a través dels formularis habilitats al lloc web. La confirmació de la conformitat amb tractament de dades es farà amb el consentiment que atorguis en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició.

En tots aquests casos, conservarem les dades que ens proporcionis durant tot el temps que s’estengui la consulta, activitat o esdeveniment i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 4 anys.

Si facilites les teves dades personals a través dels formularis d’aquesta web i acceptes el seu tractament, declares ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. En el cas que Medusa Empordà detecti a persones menors de 14 anys, les seves dades seran eliminades.

Tens dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació posant-te en contacte amb info@medusa.cat.

Recollida de dades a les xarxes socials i als servidors externs

Si segueixes els diferents perfils de les xarxes socials de Medusa Empordà (Instagram, Facebook o Twitter) dones el seu consentiment per al tractament de les teves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública. Tot i que Medusa Empordà no es fa responsable de la informació que els usuaris faciliten a les xarxes socials, pots sol·licitar la cancel·lació les dades que es trobin publicades o incloses a comentaris posant-te en contacte amb info@medusa.cat.

Medusa Empordà fa ús dels servidors externs Google Suite i Mailchimp, de manera que les teves dades també estaran gestionades d’acord amb la política de privacitat d’aquests serveis. Tret d’obligació legal, no comunicarem ni cedirem les teves dades a tercers, llevat d’aquells prestadors vinculats a Medusa Empordà que actuen com responsables del tractament.

Responsable del tractament de dades personals

Les dades personals seran tractades per l’assocació Medusa Empordà, amb NIF G55347454, domicili al carrer Caserna, núm. 5, 17600 Figueres, correu electrònic info@medusa.cat i telèfon 673563757.