Propostes de millora per incrementar la percepció de seguretat amb perspectiva de gènere a Cadaqués

Durant els dies d’activitat del Punt Lila de Cadaqués, Medusa vam dinamitzar el grup de voluntàries del Punt Lila, amb les quals vam realitzar -a banda de les intervencions en el mateix Punt- diverses marxes exploratòries pels carrers de Cadaqués, amb l’objectiu d’identificar les experiències d’inseguretat de les dones a l’espai públic i d’oferir a l’Ajuntament propostes de millora per incrementar la percepció de seguretat amb perspectiva de gènere en els espais urbans nocturns de Cadaqués.

El recull de dades es va realitzar a partir de les converses amb les voluntàries del Punt Lila del grup de dones de Cadaqués -en les que aquestes van exposar les seves experiències i percepcions d’inseguretat als carrers de Cadaqués de nit- i a través de marxes exploratòries en els espais descrits. Els espais estudiats s’emmarquen en les activitats d’oci i els desplaçaments relatius a aquestes activitats (espais que transiten en els seus itineraris de tornada a casa).

Així, l’informe d’avaluació de la implementació del Punt Lila de Cadaqués compta amb un annex on, després de l’observació i les marxes exploratòries, es proposen diverses accions per:

  1. Millorar la visibilitat en els espais urbans.
  2. Fomentar l’ús col·lectiu dels espais urbans.
  3. Fomentar de la participació ciutadana en el planejament urbanístic.

Les accions que es proposen es van elaborar a partir dels relats de les dones participants emmarcats en els espais d’oci nocturn, sense perjudici que aquestes es puguin dur a terme en els entorns en els quals es consideri que existeixen problemàtiques similars.