Punt Lila de Cadaqués: Atenció i formació entorn de les violències masclistes i assessorament amb perspectiva de gènere

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cadaqués va iniciar, a finals de l’any 2018, un procés per abordar les agressions sexistes en els espais festius i d’oci nocturn. Així, l’Ajuntament va crear una taula de treball amb diferents agents i entitats del municipi per elaborar el Protocol contra les agressions sexistes en espais de festa de Cadaqués, coordinat per l’entitat Ranura. El Protocol, que finalment es va aprovar el maig del 2019, va definir tres actuacions preventives dirigides a diferents agents: als joves, als professionals vinculats als protocol d’actuació contra les violències masclistes i als responsables dels locals d’oci nocturn.

  • En aquest sentit, es va realitzar un taller destinat als joves del municipi el 26 d’abril del 2019, per tal de conèixer i recollir quines necessitats tenien entorn de les violències sexistes en els espais d’oci. Des de Medusa, vam col·laborar amb Ranura en la dinamització d’aquesta sessió.
  • Per altra banda, el dia 13 de juny del 2019 vam realitzar -novament amb Ranura- una trobada de sensibilització amb els representants dels locals d’oci nocturn del poble, per presentar-los el Protocol contra les agressions sexistes en espais de festa de Cadaqués, per informar sobre el protocol d’actuació en cas que es produeixin agressions en els seus locals i per sumar el seu suport a la campanya de sensibilització i difusió del Punt Lila.
  • Així mateix, el dia 10 de juliol Medusa vam realitzar una formació dirigida als agents del municipi implicats en els protocols d’actuació contra les violències masclistes, com els professionals sanitaris o els agents de la Policia Local. En la sessió formativa vam presentar el Protocol de Cadaqués, vam introduir aspectes teòrics i conceptuals per comprendre la dimensió estructural de les violències, vam treballar específicament la tipologia de les violències i vam analitzar conceptes com el consentiment i el desig. També es van treballar aspectes pràctics centrats en com s’ha de realitzar l’atenció i l’acompanyament a les persones agredides, reflexionant a partir de casos pràctics i compartint eines específiques per a un acompanyament sense judici i respectuós amb les decisions de la persona.

Per últim, el Protocol també contemplava la implementació del Punt Lila durant quatre nits d’estiu (29 de juny, 13 de juliol, 3 d’agost i 7 de setembre del 2019), amb l’objectiu d’informar sobre els recursos disponibles a la zona que aborden les violències masclistes, d’intervenir en cas de necessitat a través de l’acompanyament psicoeducatiu, de desplegar el pla d’actuació establert si es sol·licitava i de realitzar el recompte de les agressions segons la seva tipologia. Durant els dies d’activitat del servei, Medusa vam dinamitzar el grup de voluntàries del Punt Lila, amb les quals vam realitzar -a banda de les intervencions en el mateix Punt- diverses marxes exploratòries pels carrers de Cadaqués, amb l’objectiu d’oferir a l’Ajuntament propostes de millora per incrementar la percepció de seguretat amb perspectiva de gènere en els espais urbans nocturns de Cadaqués.