Punt Lila de les Festes del Tura: Atenció i formació entorn de les violències masclistes

L’Ajuntament d’Olot va aprovar el 2015 el Protocol d’actuació contra les agressions sexistes a les Festes del Tura i aquest 2019 ha estat el primer any que s’ha implementat un servei de punt lila durant les quatre nits de la festa major. El Punt Lila de les Festes del Tura neix a partir del treball del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que va convocar a col·lectius i entitats feministes, de dones i LGBTIQ+ per detectar necessitats en l’atenció de les violències masclistes i per consensuar els aspectes pràctics per a la implementació del Punt Lila.

Prèviament als dies de la festa, Medusa vam participar en els espais de coordinació amb altres agents que treballen durant les festes: organització, comissió de festes, Policia Local, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Bombers, professionals del Punt de Salut i SEM. Aquests espais de coordinació van servir per establir el circuit d’actuació i la coordinació entre els agents amb responsabilitat en l’actuació contra les violències masclistes.
Així mateix, vam realitzar una xerrada formativa dirigida a tota la ciutadania en la qual vam exposar el funcionament del servei del Punt Lila de les Festes del Tura, la perspectiva general de la intervenció i vam introduir alguns conceptes teòrics estructurals que expliquen les violències masclistes en els espais d’oci i festa. Per altra banda, la xerrada va dedicar un espai a exposar com actuar en cas de presenciar una agressió i com atendre a la persona agredida: a través d’eines pràctiques d’escolta activa, centrant l’atenció en les necessitats de la persona i generant un espai de seguretat i validació, en el qual la persona agredida es senti acompanyada i recolzada en qualsevol decisió que prengui.

Els objectius del Punt Lila de les Festes de Tura eren: informar i sensibilitzar entorn de les violències masclistes i la LGBTIQ+fòbia, apropar els recursos disponibles al territori amb relació a les violències, intervenir en cas de necessitat a través de l’acompanyament psicoeducatiu, desplegar el pla d’actuació establert en cas de necessitat i realitzar el recompte de totes les actuacions per valorar l’execució del Protocol. Durant la implementació del Punt Lila a Olot, també vam dinamitzar el grup de voluntàries que donava suport a les tasques del servei, format per quinze persones que van encarregar-se de fer itinerància per torns de les 12 h de la nit fins a les 6 h del matí.