Revisant privilegis

Revisant privilegis, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i impulsat per Fundació Surt i Suds és un projecte per promoure el debat entorn a les relacions de poder derivades del racisme, el colonialisme, el classisme i la xenofòbia, entre feministes blanques i feministes migrades i no blanques a Catalunya, dins del teixit feminista i dels serveis i programes públics i del tercer sector. Es tracta d’un projecte que pretén obrir espais de diàleg i veure en quins marcs les relacions de poder entre dones aixequen murs impossibles i quines pràctiques invisibilitzen aquests murs.

Des de Medusa hem participat en el procés d’aprenentatge i reflexió d’aquest grup de feministes, que culminarà amb una guia coelaborada per les participants per oferir eines per treballar aquestes relacions de poder entre dones. Durant el projecte, també s’han difòs càpsules de vídeo, així com altres recursos per tal d’ampliar la comprensió de conceptes clau.