Transversalització de gènere

La transversalització de gènere o gender mainstreaming és un concepte emprat en les polítiques públiques per analitzar i avaluar l’impacte diferenciat que aquestes tenen homes i dones. La transversalització de gènere incorpora la perspectiva de gènere en tots àmbits de gestió pública per tal d’identificar i transformar aquelles polítiques elaborades sota paràmetres androcèntrics, o a partir de les experiències quotidianes dels homes que deixen de banda les necessitats i vivències de les dones.

La transversalització de gènere parteix de concebre les institucions com a part de l’estructura social i, per tant, com a espais que reprodueixen les lògiques patriarcals. En aquest sentit, des de Medusa entenem la transversalització de gènere com una eina que permet abordar la responsabilitat de les institucions públiques a l’hora d’evitar reforçar i reïficar -a través de polítiques cegues de gènere- les desigualtats de gènere. Així mateix, considerem que les mesures per implementar la transversalització de gènere han d’entendre que l’origen de la desigualtat social entre homes i dones es troba en les relacions de poder i no en un mer desequilibri de drets.

A Medusa avaluem l’impacte de gènere de les polítiques públiques a través de la realització d’informes, redactem plans d’igualtat i protocols d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe per a administracions públiques, organitzacions i empreses i oferim assessorament per implementar la perspectiva de gènere en els diferents àmbits de gestió municipal. 

logo amb fons

Contacte

Correu: info@medusa.cat

Telèfon: 673563757

Adreça: La Cate. Ronda Rector Arolas, 4

Figueres (Girona)