Veïnes per Veïnes Figueres​

Veïnes per Veïnes és una xarxa comunitària formada per dones professionals, voluntàries i veïnes que acompanyen a altres veïnes que han sofert alguna situació de violència masclista. El projecte té una doble dimensió:

  • La formació i capacitació de dones voluntàries entorn de les violències masclistes i de l’acompanyament perquè puguin ser agents actives de transformació social al territori.
  • L’atenció i acompanyament social i comunitari a dones supervivents de violència masclista.

Amb la col·laboració de:

En coordinació amb els diferents serveis i organismes d’atenció a les dones, les voluntàries realitzen acompanyament en procediments judicials, a serveis de salut, en tràmits administratius i a serveis legals.

El projecte Veïnes per Veïnes compta amb deu anys de vida a la ciutat de Barcelona, de la mà de l’entitat Hèlia Dones. Amb el suport i l’experiència d’Hèlia, des de Medusa implementem el projecte a l’Alt Empordà, aportant la nostra experiència al territori i les necessitats específiques de la comarca. El projecte es dirigeix principalment a la ciutadania de Figueres i de la comarca de l’Alt Empordà.