Violències masclistes

Les violències masclistes són intrínseques a l’entramat social, cultural i polític de la nostra societat i estan arrelades a les relacions desiguals de poder. Aquestes són diverses i múltiples i es manifesten en els diferents espais de la vida quotidiana i en el sistema de relacions socials i interpersonals. En aquest sentit, a Medusa actuem per abordar i prevenir les violències masclistes en totes les seves expressions amb una mirada estructural del context de discriminació que les sostenta, defugint de concebre les violències masclistes i la desigualtat de gènere com a expressions aïllades del sistema patriarcal. 

Així mateix, ens aproximem a les violències masclistes des d’una perspectiva interseccional, entenent que les violències masclistes interactuen amb múltiples eixos de la desigualtat de caràcter cultural, ètnic, socioeconòmic, funcional, d’identitat de gènere, d’orientació del desig o d’edat, que determinen la diversitat de l’experiència de les persones de la desigualtat i les seves necessitats específiques. També des d’una perspectiva de reconeixement de les subjectivitats, sabers i experiències de les dones, amb el compromís de garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències.

A Medusa realitzem tallers, formacions i xerrades per prevenir i sensibilitzar entorn de les diferents expressions de les violències masclistes i per visibilitzar el paper de les dones i dels feminismes en la nostra societat.

logo amb fons

Contacte

Correu: info@medusa.cat

Telèfon: 673563757

Adreça: La Cate. Ronda Rector Arolas, 4

Figueres (Girona)